Název: Systém pro správu a monitorování počítačové sitě
Další názvy: Network managing and monitoring system
Autoři: Chromík, Eduard
Vedoucí práce/školitel: Ledvina, Jiří
Oponent: Matějka, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3067
Klíčová slova: počítačová síť;správa monitorování;SNMP;webový prohlížeč;mobilní zařízení;Google App Engine;Vaadin
Klíčová slova v dalším jazyce: computer network;management;monitoring;SNMP;web browser;mobile devices;Google App Engine;Vaadin
Abstrakt: Systém pro správu a monitorování počítačové sítě. Tato práce se zabývá sledováním a nastavováním různých zařízení, umístěných na počítačové síti využívajích různých protokolů, pomocí webového prohlížeče či mobilního zařízení. Pro tento účel využívá Google App Engine API´s. Je použita architektura, které odděluje jednotlivé části jak běhově, tak implementačně pomocí webových služeb. Je tak dosažena snadnější udržba a modulárnost. Pro zobrazení dat ve webovém prohlížeči je využit framework Vaadin.
Abstrakt v dalším jazyce: System for managing and monitoring computer networks. This thesis deals with monitoring and adjusting various devices located on a computer network using various protocols, through a web browser or mobile device. For these purposes, the system uses the Google App Engine and its API's. Used architecture separates each part in both runtime and implementation way, using web services to achieve better maintainability and customization. For displaying data in a web browser is used Vaadin framewrok.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dokumentace.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0074Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce312,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0074Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce978,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0074Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3067

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.