Název: Systém pro správu a sledování realizace zakázek pro reklamní agenturu
Další názvy: The system for managing and monitoring the implementation of contracts for advertising agency
Autoři: Kadlec, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Zíma, Martin
Oponent: Horáček, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3070
Klíčová slova: sledování zakázek;PHP;JavaScript;informační systém;komunikace se zákazníkem;TrafficSystem;webová aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: monitoring of contracts;PHP;JavaScript;information system;communication with the customer;TrafficSystem;web application
Abstrakt: Tento dokument je součástí diplomové práce a popisuje realizaci systému pro správu a sledování průběhu zakázek v reklamní agentuře. Dokument je rozdělen do několika částí: Popis agentury, vysvětlení použitých technologií, specifikace požadavků na systém, popis průběhu práce a popis výsledného systému. Popis systému nepopisuje kompletní implementaci systému, ale pouze výsledné řešení a detailněji některé zajímavé části.
Abstrakt v dalším jazyce: The document is a part of the graduation theses and it describes the realization of a system administrating and observing a course of contracts in an advertising agency. The document is divided into several parts: a description of the agency, an explanation of used technologies, a specification of demands on the system, a description of the work progress and a description of the final system. The system description does not describe the complete system implementation, but only the final solution and some interesting parts in detail.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova-prace.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0074Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce365,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0074Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce592,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0074Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3070

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.