Název: Zabezpečení EEG/ERP portálu v nových technologiích
Další názvy: EEG/ERP Portal Security in New Technologies
Autoři: Novotný, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Štěbeták, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3073
Klíčová slova: EEG/ERP portál;bezpečnost;Spring security;autentizace;autorizace
Klíčová slova v dalším jazyce: EEG/ERP portal;security;Spring security;authentication;authorization
Abstrakt: Bezpečnost dat musí být zajištěna v EEG/ERP Portálu jak z technických, tak právních důvodů. Aplikace ukládá citlivé informace a musí být odolná proti neoprávněným akcím. Tato práce popisuje vylepšení bezpečnosti s použitím mechanismů zavedených v nových technologiích a pomocí odstraňování bezpečnostních slabin. Teoretická část zajišťuje uvedení do problematiky, popisuje jak právní aspekty, tak samotný projekt a principy zabezpečení. Poté je popsán proces migrace technologií, včetně nástrojů zavedených k umožnění tohoto kroku. Na základě analýzy bezpečnosti je poté přepracován proces autentizace a jsou opraveny nedostatky v autorizaci. Konečný stav je poté testován a vyhodnocen pro ověření způsobilosti portálu k veřejnému provozu.
Abstrakt v dalším jazyce: Security needs to be assured in EEG/ERP Portal for technical and legal reasons. The application stores sensitive data and has to be resistant against malicious actions. This thesis describes improving security by using features introduced in new technologies and by patching exploitable weaknesses. First, background information including legal aspects, project description and security principles are provided. Then the process of technology migration is described, including tools introduced to enable the transition. Following a security analysis, the authentication process is restructured and revealed authorization shortcomings are fixed. The final configuration is tested and evaluated to make sure the portal is suitable for wide use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
thesis-jnovotny.pdfPlný text práce779,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0093Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce308,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0093Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce287,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0093Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce186,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.