Název: Vizualizace rozsáhlých diagramů komponent a interakce s nimi
Další názvy: Large component diagrams visualization and interaction with them
Autoři: Pavlíková, Jindra
Vedoucí práce/školitel: Holý, Lukáš
Oponent: Šnajberk, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3074
Klíčová slova: off-screen technika;komponentový diagram;vizualizace;komponentová aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: off-screen technique;visualization;component diagram;component application
Abstrakt: Tato práce se zabývá vizualizací rozsáhlých diagramů komponent a použitím off-screen technik vizualizace, které zlepšují jejich použitelnost. Cílem této práce je navrhnout a vytvořit nástroj, který bude demonstrovat použití vybraných off-screen technik při vizualizaci rozsáhlých diagramů komponent, a propojit ho s aplikací ComAV. Tento nástroj je aplikace založená na webové technologii HTML5. Funkcionalita vytvořeného nástroje je demonstrována na reálných aplikacích, které se skládají ze stovek komponent. Tato práce dále popisuje principy komponentového návrhu aplikací a možnosti vizualizace s využitím off-screen technik.
Abstrakt v dalším jazyce: This master's thesis deals with the visualization of large component diagrams and the use of the off-screen visulalization techniques for improving their usability. The purpose of this thesis is to design and create a tool integrated with ComAV application that will demonstrate usage of selected off-screen techniques in visualization of component diagrams. The tool is in form of the HTML5 application. Functionality of the created tool is demonstrated on real applications consisting of hundreds of components. This work also describes the principles of component-based application design and capabilities of visualization using off-screen techniques in general.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DiplomovaPrace.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0090Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce317,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0090Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce600,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0090Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce170,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3074

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.