Název: Vícebodová synchronizace dat protokolem WebDAV
Další názvy: Multipoint synchronization using WebDAV protocol
Autoři: Praus, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Dobrý, Pavel
Oponent: Široký, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3075
Klíčová slova: replikace;optimistická replikace;synchronizace;WebDAV;HTTP
Klíčová slova v dalším jazyce: replication;optimistic replication;synchronization;WebDAV;HTTP
Abstrakt: Cílem práce je ověřit zda komunikační protokol WebDAV a jeho implementace Kerio Connect emailovým serverem je vhodným prostředkem pro synchronizaci dat mezi více Kerio Connect servery v distribuovaném prostředí a navrhnout vhodný synchronizační algoritmus odolný vůči chybám, který by využíval komunikační rozhraní WebDAV pro přenos dat mezi Kerio Connect servery. Práce podrobně popisuje komunikační protokol WebDAV a různé algoritmy a technologie pro udržení konzistence dat v distribuovaném prostředí. Na základě zjištěných poznatků je navržen algoritmus s cílem efektivně synchronizovat data mezi servery v distribuovaném prostředí, řešit případné konfliktní situace a ošetřit množství chybových stavů. Vlastnosti algoritmus jsou v závěru práce intenzivně testovány jak z hlediska funkčnosti a spolehlivosti tak i výkonnosti a efektivity.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to verify whether the WebDAV communication protocol and its implementation by Kerio Connect email server is a suitable tool for data synchronization between more Kerio Connect servers in a distributed environment and to design fault-tolerant synchronization algorithm, which would use the WebDAV communication interface to transfer data between Kerio Connect servers. The work describes in detail the communication protocol WebDAV and various algorithms and technologies for maintaining data consistency in a distributed environment. Based on learned facts the algorithm is designed to efficiently synchronize data between servers in a distributed environment, deal with possible conflict situations and resolve possible error conditions. Behavior of the algorithm is extensively tested both in terms of functionality and reliability as well as performance and efficiency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dip_jiri_praus_2012.pdfPlný text práce814,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0097Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce313,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0097Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce400,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0097Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce170,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3075

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.