Název: "Avtoimidž" i "geteroimidž" naroda v jazykovoj kartině mira i ich metodičeskaja razrabotka
Další názvy: The National “Autoimages” and “Heteroimages” in The Linguistic Pictutre of The World in Relation to Foreign Language Studies
Autoři: Pešková, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: PEŠKOVÁ, Michaela. "Avtoimidž" i "geteroimidž" naroda v jazykovoj kartině mira i ich metodičeskaja razrabotka. In Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kul´ture i literature : zborník štúdií z konference. Brno: Tribun EU, 2018. s. 151-160. ISBN 978-80-263-1402-8.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Tribun EU
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/30766
ISBN: 978-80-263-1402-8
Klíčová slova: image;autoimage;heteroimage;lingvistický obraz světa;národní identita;lingvodidaktika
Klíčová slova v dalším jazyce: imidž;avtoimidž;geteroimidž;jazykovaja kartina mira;nacional´naja identičnost´;lingvodidaktika;image;autoimage;heteroimage;linguistic picture of world;national identity;linguodidactics
Abstrakt v dalším jazyce: . Статья определяет понятия «имидж», «автоимидж» и «гетероимидж», исследует их место в языковой картине мира и в формировании национальной идентичности. Автор приводит сопоставительный анализ русской и чешской картин мира с точки зрения «имиджей» на основе разбора параллельных текстов. Статья также сосредоточивается на методической разработке применения данных понятий в вузовской подготовке русистов.
The article defines the notions of "image", "autoimage" and "heteroimages", explores their place in the lingvistic picture of the world and in the formation of national identity. The author gives a comparative analysis of Russian and Czech lingvistic picture of the world from the point of view of "images". The article also focuses on the application of these concepts in the university studies of Russian specialists.
Práva: © Tribun EU
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Trnava.docPlný text84,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30766

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.