Název: Modelování důvěry v sociální síti
Další názvy: Trust modeling in a social network
Autoři: Václavek, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Netrvalová, Arnoštka
Oponent: Šafařík, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3080
Klíčová slova: důvěra;modelování;model důvěry;síť;sociální síť;multiagentní systémy;JADE
Klíčová slova v dalším jazyce: trust;trust modeling;trust model;network;social network;multi-agent systems;JADE
Abstrakt: Práce pojednává o přístupu ke konceptu důvěry a modelování důvěry v sociální síti. Definice důvěry, základní pojmy, její reprezentace, sociální sítě a jejich reprezentace jsou zaznamenány v první teoretické části. Dále jsou popsány simulační prostředky založené na multiagentních systémech a popsán model důvěry v sociální síti. Tento model je implementován v programovacím jazyce Java s použitím knihovny JADE a vyzkoušen s reálnými daty získanými na síti Facebook. Všechny výsledky jsou okomentovány v poslední části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with an approach to a concept of the trust and the trust modeling in a social network. The trust definition, essential terms, trust representation, social networks and social networks representation are introduced. Then the thesis describes the simulations tools based on multi-agent systems and the concept of the trust model in a social network. This model is programmed in Java with JADE framework and is applied to three examples with data from social network Facebook. The examples are included at the end of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0113Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce335,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0113Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce312,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0113Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce165,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.