Název: Použití OSGi komponent pro vývoj mobilních aplikací
Další názvy: Development of component-based mobile applications with OSGi
Autoři: Záruba, Jan
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Ježek, Kamil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3083
Klíčová slova: vývoj android;OSGi;JPA;smartphone
Klíčová slova v dalším jazyce: android development;OSGi;JPA;smartphone
Abstrakt: Má práce Použití OSGi komponent pro vývoj mobilních aplikací ukazuje možnost použití OSGi frameworku na mobilních zařízení. První část práce shrnuje vlastnosti mobilních platforem ve vztahu k nasazení OSGi. Poté jsou představeny vlastnosti JPA. Druhá část je zaměřena na vývoj herní aplikace, která se skládá ze dvou částí: serverové (OSGi na servletovém kontejneru), klientské (Android).
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis Development of component-based mobile applications with OSGi is supposed to demostrate possibilities of usage OSGi framework in mobile application development. First part of my thesis summarizes prerequisities for using OSGi on Android. Then capabilities of data persistence on JPA are presented. Second practical part is aimed at development of gaming application, which consists of two parts: server application (OSGi on servlet container), client application (based on Android).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce627,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0114Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce295,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0114Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce421,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0114Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce183,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3083

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.