Title: Thermal FEM analysis of hybrid structure
Other Titles: Termální FEM analýza hybridní struktury
Authors: Limberg, Luboš
Tančin, Milan
Citation: LIMBERG, L., TANČIN, M. Thermal FEM analysis of hybrid structure. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 408-413. ISBN 978-80-553-3167-6.
Issue Date: 2017
Publisher: Technical University of Košice
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85026318858
http://hdl.handle.net/11025/30868
ISBN: 978-80-553-3167-6
Keywords: Srovnání materiálu;deformace;hybridní struktura;polymerbeton;napětí;termální FEM analýza
Keywords in different language: Comparative of material;Deformation;Hybrid structure;Polymer concrete;Stress;Thermal FEM analysis
Abstract: Článek je zaměřen na mechanické vlastnosti hybridní struktury, která je tepelně zatěžována. Typem hybridní struktury je hybridní struktura polymerního betonu v kombinaci s ocelí a litinou. Budou prezentovány základní informace o polymerbetonu, oceli, litině a jejich vlastnostech. V článku je také popsána termání FEM analýza hybridní struktury.
Abstract in different language: This article is focuses on mechanical properties of hybrid structure, which is loaded, by a heat. The type of hybrid structure is the hybrid structure of polymer concrete in combination with steel and cast iron. There will be presented a basic information about polymer concrete, steel and iron cast and their properties. In the article is also described the thermal FEM analysis of hybrid structure.
Rights: Plný text není přístupný.
© Technical University of Košice
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
EAN2017_Conference_Proceedings_LL_MT.pdf968,28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD