Title: Koncepce poetického rozumu v kontextu filosofického myšlení Maríi Zambrano†
Other Titles: The Concept of Poetic Reason in the Context of Maria Zambrano’s Philosophical Thinking
Authors: Vozková, Kristýna
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 5-19.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/30881
ISSN: 1211-8109
Keywords: poetický rozum;fenomenologie snu;divine principle;posvátné;božské;existence;metafora;mystika
Keywords in different language: poetic sense;phenomenology of dream;božský princip;the sacred;the divine;existence;metaphor;mysticism
Abstract: Předložená studie pojednává o filosofickém myšlení Maríi Zambranové. María Zambranová vytvořila originální filosofický systém i terminologii. Významnou součástí její filosofie je koncepce poetického rozumu ( la razón poética). Tato koncepce se vedle rozumu vitálního ( la razón vital) José Ortegy y Gasseta (1883–1955), vnímavé inteligence ( inteligencia sentiente) Xaviera Zubiri (1898–1983) či specifické koncepce rozumu Miguela de Unamuno (1864–1936) řadí mezi nové teorie racionality, se kterými se ve španělské filosofii během 20. století setkáváme. Záměrem této studie bude tedy zejména představit filosofické myšlení Maríi Zambranové, její koncepci poetického rozumu, v relevantním kontextu a kriticky ji reflektovat. Ačkoliv měla filosofie Maríi Zambranové ve Španělsku i Latinské Americe značný vliv a inspirovala řadu autorů, jedná se o problematiku, která je v České republice reflektována pouze marginálně.
Abstract in different language: The submitted thesis discuss philosophical thinking of María Zambrano. María Zambrano represents an original philosophical system and terminology. A very significant part of her philosophy is the so called poetic reason concept ( la razón poética). This concept is – besides Gasset’s vital reason concept, Zubiri’s sentient intelligence concept and very specific type of rationality of Miguel de Unamuno – one of the rationality concepts which started to appear in Spanish philosophy at the beginning of the 20th century. The objective of thesis is to present Zambrano’s philosophical thinking, her poetic reason concept, and the circumstances that inspired her in her work and also to critically analyze this conception. Although the philosophy of Maria Zambrano had a significant impact in Spain and Latin America and consequently inspired many authors this issue has only been marginally examined in the Czech Republic.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vozkova.pdfPlný text336,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.