Title: Úsilí převora Heřmana Josefa Tyla o záchranu kláštera v Teplé 1946–1950
Other Titles: Efforts of Prior Heřman Josef Tyl to Save the Teplá Monastery during 1946–1950
Authors: Straka, Jan
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 116-137.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/30886
ISSN: 1211-8109
Keywords: klášter Teplá;Heřman Josef Tyl;převor;pohraničí;doosidlování;konfiskace
Keywords in different language: Teplá Monastery;Heřman Josef Tyl;prior;border region;settlement;confiscation
Abstract: Studie je zaměřena na dění v premonstrátském klášteře v Teplé u Mariánských Lázní v období po druhé světové válce. Významný západočeský klášter měl v první polovině 20. století pověst německého kláštera. Po válce tak Teplá čelila sérii snah o konfiskaci a hrozbě definitivního zániku. Vedením kanonie byl premonstráty pověřen mladý osvobozený vězeň nacistických koncentračních táborů H. J. Tyl. Jeho úkolem bylo odvrátit hrozbu konfiskace, obnovit duchovní službu regionu a učinit z kláštera české kulturní a duchovní centrum. Sérií opatření, převorovým charismatem a jeho známostmi se podařilo udržet klášter v chodu až do plošného zásahu komunistické totality proti všem mužským klášterům v Československu v roce 1950.
Abstract in different language: The paper focuses on developments in the Premonstratensian monastery in Teplá near Mariánské Lázně in the period after the World War II. This significant West Bohemian monastery had a reputation of a German monastery in the first half of the 20th century. After the War, Teplá faced a series of attempts for its confiscation and dissolution. H. J. Tyl, young liberated prisoner of the Nazi concentration camps, was appointed the leader of the Canons Regular by the Premonstratensians. His task was to counter the threat of confiscation, restore the spiritual service for the region and convert the monastery into a Czech cultural and spiritual centre. Through a series of measures, Prior’s charisma and his connections, Tyl managed to keep the monastery in operation until the communist intervention against all male monasteries in Czechoslovakia in 1950.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Straka.pdfPlný text642,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.