Title: Pomocné mezinárodní jazyky
Other Titles: International auxiliary languages
Authors: Fránová, Radka
Hanzelínová, Lada
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 156-177.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/30888
ISSN: 1211-8109
Keywords: pomocný mezinárodní jazyk;umělý jazyk;dokonalý jazyk;plánovaný jazyk;univerzální jazyk
Keywords in different language: international auxiliary language;artificial language;perfect language;planned language;universal language
Abstract: Objasnění historických souvislostí a vymezení pomocných mezinárodních jazyků mezi jazyky plánovanými, dokonalými, filozofickými, umělými, apriorními, vytvořenými, světovými, univerzálními či kontaktovými – to jsou hlavní cíle této studie. Jak předložený text dokládá, pomocné mezinárodní jazyky nejsou pouze jazyky umělé, přestože jsou pro vznik historicky nejdůležitějším zdrojem; jsou podmnožinou jak jazyků umělých, tak i přirozených. Jejich význam dokládá i vznik samostatné disciplíny, interlingvistiky.
Abstract in different language: The main goal of this study is to explain the historical context of origins and the place of international auxiliary languages among planned, perfect, philosophical, artificial, a priori, created, world, universal, and vehicular (contact) languages. Our contribution shows that although historically, artificial languages have been the most important source of auxiliary international languages, not all international auxiliary languages are artificial. They are a sub-group of both artificial and natural languages and their importance is attested by the existence of a separate scientific discipline, interlinguistics.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Franova.pdfPlný text401,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.