Title: Efektivní nástroje pro formát výuky převrácená třída v hodinách angličtiny
Other Titles: Effective tools for flipping english language classes
Authors: Havránková, Tereza
Citation: ISVK FPE 2018: Sborník příspěvků 8. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 20. června 2018 Plzeň, Česká Republika, s. 49-53.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30898
ISBN: 978-80-261-0828-3
Keywords: převrácená třída;mobilní aplikace;video aplikace;anglický jazyk
Keywords in different language: flipped learning;mobile apps;video apps;English language
Abstract: Článek se věnuje formátu výuky převrácené třídy a jeho využití v hodinách anglického jazyka. První část je zaměřena na definici pojmu převrácená třída a věnuje se realizovaným výzkumům v této oblasti. Druhá část představuje nástroje a aplikace, které jsou vhodné k přípravě výuky ve formátu převrácená třída.
Abstract in different language: The text is aimed at flipped learning and the implementation in the English language classroom. The first part presents the definition of flipped learning and the outcomes of recent studies. The second part is focused on different tools and applications that help to achieve an effective flipped classroom model.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:ISVK FPE 2018
ISVK FPE 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havrankova.pdfPlný text366,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.