Název: Aplikace marketingových zásad ve vybraném pekařství
Další názvy: Application of marketing principles in a selected bakery
Autoři: Wenclowská, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3097
Klíčová slova: pekařství;marketingový mix;situační analýza;dotazníkové šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: bakery;marketing mix;situational analysis;surfy
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na aplikaci situační analýzy a marketingového mixu na prodejnu Pekařství Cukrářství. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zabývá jak situační analýzou, tak marketingovým mixem. Aplikace situační analýzy a marketingového mixu je zpracována v praktické části na konkrétním podniku Pekařství Cukrářství. Dalším bodem jsou též dotazníkové šetření mezi zákazníky a rozhovory se zaměstnanci. Na základě výsledků dotazníkových šetření a rozhovorů se zaměstnanci jsou stanoveny návrhy na zlepšení a jejich případný přínos.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on situational analysis and application of marketing mix to store Bakery Confectionery. The work is divided into a theoretical part, which deals with both situational analysis and marketing mix. Application of situational analysis and marketing mix is processed in the practical part of the Bakery Confectionery particular company. Another point is also a customer survey and interviews with employees. Based on results of surveys and interviews with employees are set out proposals for improvements and their potential benefits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Wenclowska.pdfPlný text práce911,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wenclowska v.PDFPosudek vedoucího práce248,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wenclowska o.pdfPosudek oponenta práce651,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wenclowska o.PDFPrůběh obhajoby práce91,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.