Title: Simulation is not only the software
Authors: Sedlář, T.
Citation: Electroscope. 2018, č. 1.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2018/Cislo1_2018/r12c1c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/30998
ISSN: 1802-4564
Keywords: simulační nástroje;metoda konečných prvků;grafické uživatelské rozhraní
Keywords in different language: simulation tools;finite element method;graphical user interface
Abstract: Článek popisuje problémy s moderními simulačními nástroji. S jednodušším používáním samotných simulačních nástrojů, jako je například grafické uživatelské prostředí, nastavování analýzy apod. klesá nárok na znalosti uživatele. Inženýr by si měl být vědom fyzikálních aspektů, které je možné zanedbat a které je naopak nezbytné namodelovat během simulace. Také zpracování výsledků by mělo probíhat s patřičnými znalostmi v oboru. Není nic horšího než špatná interpretace správných výsledků. Pouze kvalitní vzdělání a odborná školení od expertů mohou vytvořit správného výpočetního inženýra.
Abstract in different language: This paper describes problems with modern simulation tools. As the increasing ease of use of the tool itself e.g. the graphical user interface, analysis setup, etc. the demand on the user’s knowledge is diminished. Engineer should know the which physical aspects are able to be overridden or which are necessary to include during the simulation. Also post-processing should be done with the knowledge of the field. Nothing is worse than bad interpretation of good results. Only education and trainings from experts can provide for suitable simulation engineer.
Rights: Copyright © 2018 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r12c1c3.pdfPlný text297,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.