Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČesal, Pavel
dc.contributor.authorNebáznivá, Iva
dc.contributor.refereeKaňka, Lukáš
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:32:20Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:32:20Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier46569
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3103
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analyzovat potřeby a přání obyvatel města Chebu a navrhnout řešení. V první části jsem charakterizovala město. Druhá část je stěžejní. Provedla jsem veřejný průzkum, díky kterému jsem zjistila, jak jsou obyvatelé Chebu spokojeni ve městě. Ve třetí části mé práce popisuje rozvojové plány města a popisuji schválené dotace pro město za roky 2009 až 2012. Poslední část mé práce je nejvíce důležitá. Zde navrhuji řešení a zlepšující opatření problémů města.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpotřebacs
dc.subjectveřejnostcs
dc.subjectChebcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectřešenícs
dc.titleAnalýza potřeb a přání veřejnosti ve vybrané obci, samosprávném celku a návrhy řešenícs
dc.title.alternativeNeeds and wishes analysis of the public in the selected village or self-governing unit and solution proposalsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe target of this work is to analyse the needs and the wishes of the public in Cheb and propose the solutions. In the first part I described the city. The second part is very important. I made a survey to find out how the public in Cheb satisfied is. In the third part of my work I described development plans of Cheb and also the approved grants for the city in years 2009 to 2012. The last part of my work is the most important one. Here I propose solutions and improvement measures for the problems of the city.en
dc.subject.translatedneeden
dc.subject.translatedpublicen
dc.subject.translatedCheben
dc.subject.translatedsurveyen
dc.subject.translatedsolutionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NEBAZNIVA.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Nebazniva v.PDFPosudek vedoucího práce196,83 kBAdobe PDFView/Open
Nebazniva o.pdfPosudek oponenta práce634,7 kBAdobe PDFView/Open
Nebazniva o.PDFPrůběh obhajoby práce103,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.