Název: Analýza potřeb a přání veřejnosti v obci Horní Blatná a návrhy řešení
Další názvy: Analysis of needs and wishes of the public in the community Horní Blatná and proposals of possible solutions
Autoři: Žaloudíková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3105
Klíčová slova: marketingový výzkum;dotazník;řešení;fondy Evropské unie;Horní Blatná
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;questionnaire;solution;European union funds;Horní Blatná
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou potřeb a přání veřejnosti v obci Horní Blatná a návrhy řešení. Dle výsledků dotazníků byla navrhnuta jistá zlepšující opatření, která by mohla zlepšit současnou situaci v obci. Cílem této práce bylo přinést informace o názorech a mínění obyvatel Horní Blatné a tím i přispět ke zlepšení života v obci.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis was to analysis of needs and wishes of the public in the community Horní Blatná and proposals of possible solutions. According to the results of the questionnaire was designed to improve certain measures that could improve the current situation in the community. The aim of this study was to provide information about the views and opinion in the Horní Blatná and thus contribute to improving life in the community.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Zaloudikova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaloudikova v.PDFPosudek vedoucího práce199 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaloudikova o.pdfPosudek oponenta práce592,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaloudikova o.PDFPrůběh obhajoby práce103,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.