Title: Ekonomické vztahy České republiky a Rakouska
Other Titles: Economic relations of the Czech Republic and Austria
Authors: Nešporová, Ludmila
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3107
Keywords: Česká republika;Rakousko;mezinárodní ekonomické vztahy;přímé zahraniční investice
Keywords in different language: The Czech Republic;Austria;international economic relations;foreign direct investment
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vzájemnými ekonomickými vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem. Cílem této práce je zhodnocení vybraných forem mezinárodních ekonomických vztahů, které probíhají mezi Českou republikou a Rakouskem a následné posouzení jejich dalšího vývoje. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována charakteristice forem mezinárodních ekonomických vztahů, faktorům, které tyto vztahy ovlivňují a subjektům, které v těchto vztazích vystupují. Druhá část je věnována ekonomické charakteristice Rakouska. Třetí část je zaměřena na vybrané ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem - vzájemný obchod a pohyb přímých zahraničních investic. V závěru práce jsou zhodnoceny vzájemné obchodní a kapitálové vztahy České republiky a Rakouska.
Abstract in different language: This thesis deals with the mutual economic relations between the Czech Republic and Austria. The objektive of this thesis is the evaluation of selected forms of international economic relations that take place between the Czech Republic and Austria and the subsequent assessment of their future development. The thesis is divided into three parts. The first part is devoted to the characteristic of forms of international economic relations, the factors that affect these relatinoships and entities that act in these relations. The second part is devoted to the economic characteristic of Austria. The third part is focused on selected economic relations between the Czech Republic and Austria - the bilateral trade and movement of foreign direct investment. In the conclusion are evaluated bilateral trade and capital relations of the Czech Republic and Austria.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NESPOROVA.pdfPlný text práce814,03 kBAdobe PDFView/Open
Nesporova v.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Nesporova o.pdfPosudek oponenta práce612,51 kBAdobe PDFView/Open
Nesporova o.PDFPrůběh obhajoby práce100,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.