Název: Možnosti marketingu v malé cestovní kanceláři
Další názvy: Marketing possibilities in a small travel agency
Autoři: Čížková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3120
Klíčová slova: cestovní ruch;cestovní kancelář a agentura;situační analýzy;marketingový mix;zlepšení
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;travel office and agency;situational analysis;marketing mix;improvement
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje situačním analýzám a marketingovému mixu vybrané cestovní kanceláře Přeštice-tour sídlící v Přešticích. Přeštice-tour funguje jako cestovní kancelář a agentura spolupracující s dalšími cestovními kancelářemi provizním prodejem. Jsou definovány její cíle a popsán marketingový mix cestovní kanceláře. Jednotlivé situační analýzy jsou vytvořeny na základě vlastního dotazníkového šetření mezi klienty cestovní kanceláře. Dotazníkové šetření analyzovalo spokojenost klientů této kanceláře a na základě vyhodnocení jsou stanoveny návrhy zlepšujících opatření. Tyto návrhy by mohly být pro cestovní kancelář přínosné a pomoci jí udržet si stávající pozici na trhu, získat nové zákazníky a navýšit její současný zisk.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a situational analysis and marketing mix of a selected travel agency called Přeštice-tour based in Přeštice. Přeštice-tour operates as a travel office and agency and cooperates with other travel agents by commission selling. Its objectives are defined and also its marketing mix is described. Individual situational analyses are based on my own questionnaire survey carried out among travel agency clients. The questionnaire survey analyzed satisfaction of clients and set proposals for improvement measures are based on its evaluation. These proposals could be beneficial for the travel agency and help it retain its existing market position, win new customers and increase its current profits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Petra Cizkova.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizkova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizkova - O.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizkova.pdfPrůběh obhajoby práce198,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.