Title: Kanada ve Společnosti národů a její postoj k článku 10 Paktu Společnosti národů
Other Titles: Canada in the League of Nations and its attitude to the Article X of the Covenant of the League of Nations
Authors: Valkoun, Jaroslav
Urban, Martin
Citation: VALKOUN, J., URBAN, M. Kanada ve Společnosti národů a její postoj k článku 10 Paktu Společnosti národů. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2018, roč. 11, č. 1, s. 69-79. ISSN 1803-411X.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Palackého
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31214
ISSN: 1803-411X
Keywords: Britsko-dominiální vztahy;Britské impérium;Společnost národů;Pakt Společnosti národů;Článek 10;Kanada
Keywords in different language: British-Dominion Relations;British Empire;League of Nations;Covenant of the League of Nations;Article X;Canada
Abstract: Po první světové válce se Kanada spolu s dalšími dominii a mateřskou zemí stala členským státem nově vzniklé mezinárodní organizace Společnosti národů, která na základě principů mezinárodní kolektivní bezpečnosti měla představovat nového garanta mírového soužití mezi národy.
Abstract in different language: After the First World War, Canada, together with other dominions and their motherland became a member state of a newly established intergovernmental organization, the League of Nations, which was supposed to guarantee peaceful coexistence of the nations on a basis of the principles of international collective security
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Palackého
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc02033720190222143147.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD