Název: Event management - tenisový turnaj
Další názvy: Event management - tennis tournament
Autoři: Janoušková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3128
Klíčová slova: event management;event marketing;turnaj;plán
Klíčová slova v dalším jazyce: event management;event marketing;tournament;plan
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku event managementu a její využití pro malý tenisový turnaj, který e koná ve Starém Plzenci-Sedleci. Odvětví event managementu v současnosti zaznamenává rapidní nárůst a začíná být poépulární i v České republice. V práci lze nalézt nejen teoretické poznatky, ale také skutečný event managementový plán, který obsahuje například akční plán, plán marketingu, liogistikiy a financí. Cílem této bakalářské práce bylo vytvření použitelného kínceptu pro organizátory vybraného eventu a dle získané zpětné vvazby od event manažera se tento cíl podařilo splnit.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on event management and its application to a small tennis tournament held in the town of Starý Plzenec-Sedlec. The event management industsry is rapidly growing an daims to beecome really popular n the Czech Republic. The thesis contains not only theoretical knowledge but also a real event management plan including action plan, marketing, logistics and finance. The entire work on this thesis aimed to develope a usable concept for a chosen event´s organizers and it did well according to the event manager´s feedback.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Eva_Janouskova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova - O.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova.pdfPrůběh obhajoby práce242,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3128

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.