Oddělení anglického jazyka / English Department

Kolekce


Recent Submissions

Hromádková, Petra , Ramadanová, Jitka
Inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

This paper deals with the innovation project VS-18-007 carried out by the teachers of the Institute of Applied Language Studies at the University of West Bohemia in Pilsen in 2018. The aim of the authors is to present both their colleagues teaching Business English at the...

Ramadanová, Jitka , Śvarcová, Kateřina , Kadlčíková, Ilona
Zkušenosti z inovace předmětů hospodářské angličtiny na FEK ZČU v Plzni

This paper written by a team of authors presents a project carried out at the University of West Bohemia in Pilsen. The project aimed at upgrading the content of Business English courses offered to undergraduate and postgraduate students studying at the Faculty of Economics. W...