Název: Nákupní chování venkovského obyvatelstva (obec Osvračín)
Další názvy: Purchasing behavior of rural population (locality Osvračín)
Autoři: Konopíková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3130
Klíčová slova: Osvračín;obchod;nákupní chování;venkov
Klíčová slova v dalším jazyce: Osvračín;shop;purchasing behaviour;rural area
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá nákupním chováním obyvatel obce Osvračín. Jejím cílem je na základě výsledků z dotazníkového šetření popsat nákupní chování obyvatel obce Osvračín a vymezit hlavní faktory, které mají vliv na volbu hlavního nákupního místa respondentů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje především východiska pro praktickou část, která je postavena na dotazníkovém šetření. Smyslem dotazníkového šetření je získat informace o nákupním chování domácností v obci Osvračín.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s study examines the purchasing behaviour patterns of the population in locality Osvračín. The objective is to describe the shopping behaviour of the population from the village Osvračín based on the results of the survey conducted as well as to identify the main factors that influence the respondent?s preference to the main shopping centre. The study consists of two parts ? theoretical and practical. The theoretical part is mainly considered as the basis for the practical part of the study that is based on the survey conducted. The meaning of the survey is to get the information about the purchasing behavior of population in the locality Osvračín.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Konopikova.pdfPlný text práce953,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova -O.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova.pdfPrůběh obhajoby práce214,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.