Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJirka, Luděk
dc.date.accessioned2019-03-13T10:18:03Z-
dc.date.available2019-03-13T10:18:03Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMemo: časopis pro orální historii. 2018, roč. 8, č. 1, s. 5-21.cs
dc.identifier.issn1804-753X (print)
dc.identifier.issn1804-7548 (online)
dc.identifier.urihttp://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/12/Memo_2018_2_web.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31300
dc.description.abstractUkrajinská povstalecká armáda je tradičně dehonestována za podporu nacistického režimu. Častým úskalím tohoto přístupu však zůstává, že se nedostává pozornosti ukrajinské perspektivě, tedy přímým narátorům (veteránům a spolupracovníkům Ukrajinské povstalecké armády), ale obecně i perspektivě ukrajinské společnosti. Pro ukrajinský diskurz je důležitým referenčním bodem sovětský režim na západní Ukrajině v letech 1939-1941, který je velice negativně vnímán a od toho se odvíjí hodnocení nacistického režimu. Právě tento pohled, který vyplývá z autochtonního uvažování, by při analýze ukrajinského nacionalismu neměl být marginalizován.cs
dc.format17 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherviaCentrumcs
dc.relation.ispartofseriesMemocs
dc.rights© viaCentrumcs
dc.subjectUkrajinská povstalecká armádacs
dc.subjectpamětnícics
dc.subjectukrajinská perspektivacs
dc.subjectintegrální nacionalismuscs
dc.subjectnaracecs
dc.titleSlava Ukrajini, herojam slava! Ukrajinská povstalecká armáda z pohledu ukrajinských povstalců a obyvatel Rivnenské oblastics
dc.title.alternativeSlava Ukrayini, heroyam slava! Ukrainian Insurgent Army from View of Ukrainian Insurgents and Inhabitants of Rivne Areaen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe Ukrainian insurgent army is traditionally seen as supportive of the Nazi regime. This approach is, however, problematic because attention is not paid to Ukrainian perspective. Perspectives of Ukrainian narrators (former soldiers and collaborators of the Ukrainian insurgent army) or even perspectives of other Ukrainians are marginalized. An important reference for their discourse is the Soviet regime in Western Ukraine. Its policy during the years 1939-1941 is negatively interpreted and this is a crucial factor for interpretation of the following Nazi regime. This autochthonous view should not be marginalized while evaluating Ukrainian nationalism.en
dc.subject.translatedUkrainian Insurgent Armyen
dc.subject.translatedsurvivorsen
dc.subject.translatedUkrainian perspectiveen
dc.subject.translatedintegral nationalismen
dc.subject.translatednarrativesen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Roč. 8, č. 2 (2018)
Roč. 8, č. 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jirka.pdfPlný text454,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.