Název: Prezentace konkrétní firmy na internetu
Další názvy: Presentation of a certain company on the Internet
Autoři: Kozúbek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3131
Klíčová slova: internet;on-line;marketing;internetové nástroje;optimalizace prezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;on-line;marketing;internetu tools;presentation optimization
Abstrakt: Cílem této práce je poskytnout jejímu čtenáři stručný přehled o možnostech prezentace společnosti, ať už ziskové, či neziskové na internetu. V úvodu se seznámí se specifiky internetu jako moderního média 21. století, konkrétně roku 2012. Dále pokračuje práce základní teorií k marketingu a marketingové komunikaci pro úvod do problematiky aplikace on-line marketingu a komunikace. Následující části se zabývají již jednotlivými nástroji on-line marketingu, rozdělených do několika logických skupin, kde u každého nástroje je také uvedeno doporučení pro jeho praktickou aplikaci vycházející z vlastních zkušeností, studia odborných materiálů a konzultacemi s profesionály. V poslední části jsou tato všeobecná doporučení blíže specifikována pro potřeby aplikace na on-line marketing společnosti Outdoor Concept, a. s. Metodika použitá v této práci je metodika benchmarkingu, doplněná pro lepší přehlednosti náhledy, neboli screenshoty, v přílohách.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to provide it´s reader brief overview of possibilities of company´s presentation on the Internet. In the opening part the reader is introduced to specifics of Internet as modern media from 21st century, exactly from year 2012. Next part include basic theory topics such as marketing anad marketing communication in order to make introduction to on-line marketing and communication application topic. Following parts of this work contain single on-line marketing tools, ordered into logic groups. Each tool description is also including suggestion for practical application according to my personal experience, expert sources study and consultation with professionals. The last parts are about more detailed suggestion according to on-line marketing tools use. This detailed suggestion is worked out to fit needs of on-line marketing in Outdoor Concept, a. s. Methodology used in this thesis is benchmarking complemented with screenshots in attachment part for better understanding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kozubek-Prezentace_konkretni_firmy_na_internetu-BP_2012.pdfPlný text práce5,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozubek - V.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozubek - O.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozubek.pdfPrůběh obhajoby práce183,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.