Název: Analýza přání a potřeb veřejnosti v obci Třemošná a návrhy řešení
Další názvy: Analysis of wishes and needs of the public in the village Tremosna and the suggestions of the resolution
Autoři: Králová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Zaoral, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3133
Klíčová slova: analýza;marketingový výzkum;přání;potřeba;strategie rozvoje;hospodaření samosprávných celků;fondy Evropské unie
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;marketing research;wish;need;strategy of development;management of municipalities;European union funds
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou přání a potřeb obyvatel v obci Třemošná. Je zaměřena na marketingový výzkum, ze kterého vyplývají konkrétní problémy či nedostatky, které by občané chtěli změnit nebo upravit.Cílem práce je navržení možných řešení, které by přispěly ke zkvalitnění života v obci. Tato řešení zohledňují finanční možnosti obce i financování z fondů Evropské unie.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with analysis of wishes and needs of the public in the village Tremosna. It is aimed at marketing research from which follow concrete problems or inadequacies which citizens would like to change or adjust. The target of this thesis is the proposition of possible resolutions which would contribute to upgrading of urban living. These solutions look at the financial capacity of the village and also financial potentialities of the European Union funds.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza prani a potreb verejnosti v obci Tremosna a navrhy reseni.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova - O.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova.pdfPrůběh obhajoby práce189,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.