Title: Analýza přání a potřeb veřejnosti v obci Třemošná a návrhy řešení
Other Titles: Analysis of wishes and needs of the public in the village Tremosna and the suggestions of the resolution
Authors: Králová, Pavla
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Zaoral, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3133
Keywords: analýza;marketingový výzkum;přání;potřeba;strategie rozvoje;hospodaření samosprávných celků;fondy Evropské unie
Keywords in different language: analysis;marketing research;wish;need;strategy of development;management of municipalities;European union funds
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou přání a potřeb obyvatel v obci Třemošná. Je zaměřena na marketingový výzkum, ze kterého vyplývají konkrétní problémy či nedostatky, které by občané chtěli změnit nebo upravit.Cílem práce je navržení možných řešení, které by přispěly ke zkvalitnění života v obci. Tato řešení zohledňují finanční možnosti obce i financování z fondů Evropské unie.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with analysis of wishes and needs of the public in the village Tremosna. It is aimed at marketing research from which follow concrete problems or inadequacies which citizens would like to change or adjust. The target of this thesis is the proposition of possible resolutions which would contribute to upgrading of urban living. These solutions look at the financial capacity of the village and also financial potentialities of the European Union funds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza prani a potreb verejnosti v obci Tremosna a navrhy reseni.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Kralova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kralova - O.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Kralova.pdfPrůběh obhajoby práce189,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.