Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorČesal, Pavelcs
dc.contributor.authorKubíková, Markétacs
dc.contributor.refereePetrtyl, Jancs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:48Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:48Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier48579cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3135
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu konkrétní chráněné dílny - kavárny Pierot Café. Toto téma bylo vybráno z důvodu potřeby zvýšení návštěvnosti vysokoškolských studentů. Hlavním cílem práce bylo navržení opatření, která by měla zvýšit povědomí o kavárně a informovat studenty o principu fungování kavárny. Přestože obsluha je tvořena výhradně neslyšícími lidmi, je kavárna z důvodu záměru přiblížení světu slyšících a neslyšících určena jak slyšícím, tak neslyšícím lidem. Metodika práce spočívala v prostudování teorie o marketingu (marketingovém plánování), zákonů týkajících se chráněných dílen a veškerých dostupných informací o kavárně Pierot Café. V rámci situační analýzy byly zanalyzovány veškeré externí a interní vlivy na kavárnu. Byla také využita SWOT analýza, jejímž prostřednictvím byly zjištěny konkurenční výhody kavárny. Výstupem práce jsou konkrétní návrhy opatření, které by měly zvýšit návštěvnost kavárny.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectchráněná dílnacs
dc.titleMarketingový plán vybrané chráněné dílnycs
dc.title.alternativeMarketing plan selected sheltered workshopen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis submitted Bachelor Thesis is focused on forming marketing plan of particular sheltered workshop ? the Pierot Café. This theme was chosen due to the need to increase the visit rate of university students. The main task of Bachelor Thesis was to propose measures which should raise awareness of the Café and inform students about Café running principle. Although the waiting personal are all deaf people, the Café is meant for both those who can hear and deaf people due to the premise of bringing both groups closer together. The work methodology was based on study of the marketing theory (marketing planning), laws covering sheltered workshops, and all available information about the Pierot Café. Within the frame of situational analysis, all external and internal influences on the Café, were analyzed. SWOT analysis was also used, through which the competitive advantages of the Café were found out. The conclusion of the Bachelor Thesis outlines particular measure proposals which ought to increase the visit rate of the Café.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing planen
dc.subject.translatedsheltered workshopen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kubikova_Marketa.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubikova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubikova - O.pdfPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubikova.pdfPrůběh obhajoby práce196,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3135

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.