Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová, Dita
dc.contributor.authorKuklová, Linda
dc.contributor.refereeČesal, Pavel
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:50Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:50Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48580
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3136
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro vybranou společnost, v tomto případě pro hotel Pawlik. Cílem práce je zhodnotit současný stav a navrhnout marketingový plán na následující období. V teoretické části je představen úvod do marketingu, marketingový mix a marketingový plán. V praktické části je představen analyzovaný hotel a vlastní konstrukce marketingového plánu. Na závěr jsou uvedeny možnosti, kterými lze získat lepší postavení na trhu.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectmarketing lázeňstvícs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.titleMarketingový plán hotelu Pawlikcs
dc.title.alternativeMarketing plan of hotel Pawliken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the constructing of a marketing plan for a specific company, in this case for the hotel Pawlik. The aim is to evaluate the current situation and propose a marketing plan for the coming season. Introduction to marketing, marketing mix and marketing plan are presented in the theoretical part. The analyzed hotel is introduced in the practical part as well as the actual construction of the marketing plan. Finally, possibilities of how to get a better market position are given.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing planen
dc.subject.translatedmarketing of spaen
dc.subject.translatedmarketing mixen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kuklova_Linda_2011.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Kuklova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kuklova - O.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Kuklova.pdfPrůběh obhajoby práce193,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.