Title: Dopady legislativních změn v oblasti účetnictví a daní \nl{}na podnikatelské subjekty v ČR
Other Titles: The Impacts of Legal Alternations of Accountancy and Taxes on Business Entities in the Czech Republic
Authors: Mudříková, Alena
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31378
Keywords: daňový systém;daně z příjmů;daň z přidané hodnoty;spotřební daně;účetnictví;podnikatelský subjekt;česká republika;evropská unie;legislativní změny
Keywords in different language: taxation system;income tax;value added tax;consumer tax;accountancy;business entity;czech republic;european union;legislative changes
Abstract: Diplomová práce se zabývá legislativními změnami v oblasti účetnictví a daní a jejich dopadem na podnikatelské subjekty v České republice. V první části je popsán daňový systém ČR a provedeno stručné porovnání s daňovými systémy Spolkové republiky Německo, Polska, Rakouska a Slovenska. Byla provedena deskripce vývoje legislativy v oblasti účetnictví a daní a u nejvýznamnějších změn popsány jejich dopady. Součástí práce je vyčíslení dopadu některých legislativních změn ve vybraných zdaňovacích obdobích u fyzické osoby s vyhodnocením nejvýhodnější varianty z hlediska konečné daňové povinnosti.
Abstract in different language: The thesis deals with legislative changes in the fields of accounting and taxation and their impact on business entities in the Czech Republic. In the first part, the Czech tax system is described and a brief comparison with the tax systems of the Federal Republic of Germany, Poland, Austria and Slovakia is drawn. A description of the development in accounting and taxation legislation is made and the impacts of the most significant changes are defined. Part of the thesis is the impact quantification of some legislative changes in selected tax periods on natural person, with the evaluation of the most favourable option from the final tax liability point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace + zadani.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
DP_Mudrikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce570,09 kBAdobe PDFView/Open
DP_Mudrikova_OP.pdfPosudek oponenta práce556,2 kBAdobe PDFView/Open
DP_Mudrikova.pdfPrůběh obhajoby práce148,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.