Title: Etika a korektnost v podnikání mobilních operátorů v ČR
Other Titles: Ethics and correctness in business of mobile operators in the Czech Republic
Authors: Loudová, Lenka
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3138
Keywords: etika;podnikatelská etika;společenská odpovědnost firem;etický kodex
Keywords in different language: ethics;business ethics;corporate social responsibility;ethical code
Abstract: Předložená práce je zaměřena na podnikatelskou etiku, která v současné době nabývá na významu a stává se důležitým podnikovým nástrojem. Hlavním cílem práce je posouzení aplikace podnikatelské etiky do oblasti mobilních operátorů působících na českém trhu. V úvodní teoretické části jsou objasněny základní pojmy týkající se podnikatelské etiky. Praktická část je zaměřena na představení tří mobilních operátorů v ČR a na porovnání jejich přístupů k podnikatelské etice a společenské odpovědnosti firem. Součástí praktické části je také vlastní dotazníkové šetření a Mystery shopping. Výstupem práce je vyhodnocení výsledků obou výzkumných metod a následné prezentování těchto dosažených výsledků.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the business ethics that is currently of significant importance and becomes an important corporate tool. The main aim of the bachelor thesis is to appraise the application of business ethics in the field of mobile operators acting on the Czech market. In the introduction part of the thesis, basic terms regarding the business ethics are clarified. Practical part is focused on presentation of three mobile operators in Czech Republic and on their approach to the business ethics and corporate social responsibility. The practical part contains a private questionnaire survey and Mystery shopping. The outcome of the thesis is the appraisal of the results of both the survey methods and the presentation of the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lenka Loudova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Loudova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Loudova - O.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Loudova.pdfPrůběh obhajoby práce229,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.