Název: Možnosti marketingu malé cestovní kanceláře
Další názvy: Marketing possibilities in a small travel agency
Autoři: Lupáčová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3139
Klíčová slova: cestovní ruch;cestovní kancelář;marketing;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;travell agency;marketing;marketing mix
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce ?Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře? je analýza marketingových nástrojů cestovní kanceláře Přeštice-tour a vytvoření návrhů na zlepšení v dané oblasti. V první části jsou sumarizovány teoretické poznatky z oblasti marketingu, cestovního ruchu, marketingu cestovního ruchu a marketingového mixu. V druhé části jsou uvedeny obecné informace o cestovní kanceláři Přeštice-tour, rozbor jejího marketingového mixu, analýza vnitřního a vnějšího prostředí a SWOT analýza. Poslední část je věnována návrhu na lepší využití marketingových možností na základě zjištěných poznatků.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of the bachelor thesis "Marketing possibilities in a small travel agency? is analysis of the marketing tools of the travel agency Přeštice-tour and creation of suggestions for improvement in the given sphere of business. In the first part are summarise theoretical findings from marketing, tourism, marketing of tourism and marketing mix. In second part are presented basic information about travel agency Přeštice-tour and marketing mix study, analysis of internal and externals factors and SWOT analysis of travel agency Přeštice-tour. Last part is dedicated to suggestion for better usage of marketing possibilities based on the previous research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
lupacova.pdfPlný text práce494,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lupacova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lupacova - O.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lupacova.pdfPrůběh obhajoby práce196,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3139

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.