Název: Image města Plzně
Další názvy: The Image of Pilsen City
Autoři: Mallá, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3140
Klíčová slova: Plzeň;image;komunikační strategie;městský marketing;marketingový výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;image;communication strategy of city;urban marketing;marketing research
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na výzkum image města Plzně. Téma je dnes velice aktuální z důvodu uvědomění si potřeby budovat si image i v rámci měst. Základ bakalářské práce tvoří teoretický rámec týkající se image a komunikační strategie obecně, dále navazuje konkrétně image a komunikační strategie města. V praktické části je představeno město Plzeň s jeho charakteristikami. Stavebním článkem praktické části je především výzkumu image města ve vnímání vysokoškolských studentů Západočeské univerzity v Plzni. Na základě zjištěných nespokojeností autorka navrhla možná doporučení, jak obraz, kterým Plzeň na studenty působí, zlepšit.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed on research of the image of Pilsen city. The theme is very relevant today because of awareness of the need to build an image as well as within cities. The basic of the thesis is a theoretical framework for image and communication strategy of city. In the practical part is presented the City of Pilsen with its characteristics. The base of the practical part is mainly research the city?s image in the perception of students of the University of West Bohemia in Pilsen. On the basis of dissatisfactions, the author proposed possible recommendations to improve the image. These recommendations could lead to some improvement of the students? perception.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malla - V.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malla - O.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malla.pdfPrůběh obhajoby práce181,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3140

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.