Title: Image města Plzně
Other Titles: The Image of Pilsen City
Authors: Mallá, Nikola
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3140
Keywords: Plzeň;image;komunikační strategie;městský marketing;marketingový výzkum
Keywords in different language: Pilsen;image;communication strategy of city;urban marketing;marketing research
Abstract: Předložená práce je zaměřena na výzkum image města Plzně. Téma je dnes velice aktuální z důvodu uvědomění si potřeby budovat si image i v rámci měst. Základ bakalářské práce tvoří teoretický rámec týkající se image a komunikační strategie obecně, dále navazuje konkrétně image a komunikační strategie města. V praktické části je představeno město Plzeň s jeho charakteristikami. Stavebním článkem praktické části je především výzkumu image města ve vnímání vysokoškolských studentů Západočeské univerzity v Plzni. Na základě zjištěných nespokojeností autorka navrhla možná doporučení, jak obraz, kterým Plzeň na studenty působí, zlepšit.
Abstract in different language: The thesis is aimed on research of the image of Pilsen city. The theme is very relevant today because of awareness of the need to build an image as well as within cities. The basic of the thesis is a theoretical framework for image and communication strategy of city. In the practical part is presented the City of Pilsen with its characteristics. The base of the practical part is mainly research the city?s image in the perception of students of the University of West Bohemia in Pilsen. On the basis of dissatisfactions, the author proposed possible recommendations to improve the image. These recommendations could lead to some improvement of the students? perception.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFView/Open
Malla - V.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Malla - O.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Malla.pdfPrůběh obhajoby práce181,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.