Název: Marketingový plán vybraného podniku
Další názvy: The marketing plan of a chosen company
Autoři: Marešová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3141
Klíčová slova: marketing;marketingové plánování;situační analýza;marketingový mix;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing plan;situational analysis;marketing mix;SWOT analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu současných marketingových nástrojů firmy a stanovení marketingového plánu podniku SWEETS ML s.r.o. Na základě popsaných teoretických poznatků o marketingu a marketingovém plánu byla vytvořena praktická část. Tato část se týkala vyhotovení komplexních analýz vnitřního a vnějšího okolí podniku, například SWOT a PEST analýza. V závěrečné části byla podniku navržena implementace několika změn, zejména v oblasti propagace.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is aimed at the analysis of contemporary marketing tools of company and the determination of a marketing plan of enterprise SWEETS ML Ltd. On the basis of described theoretical findings about marketing and a marketing plan, the practical part was formed. This part concerned forming complex analyses of internal and external environment of the company, for instance SWOT and PEST analyses. In the ending part of the thesis, the implementation of several changes was suggested to the company, particularly in the field of propagation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Adela Maresova BAKALARSKA PRACE CD a portal.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova - O.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova.pdfPrůběh obhajoby práce182,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3141

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.