Title: History of legalization of abortion in the United States of America in political and religious context and its media presentation
Other Titles: History of legalization of abortion in the United States of America in political and religious context and its media presentation
Authors: Čížková, Klára
Advisor: Kohout Milan, Ing. et BcA.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31417
Keywords: potraty;usa;antikoncepce;nelegální potrat;náboženství
Keywords in different language: abortions;usa;contraceptive;illegal abortion;religions;pro-choice;pro-life
Abstract: První polovina práce je tvořena teorií, kde se zabývá historií legalizace potratů, náboženskou vírou, která je spojena s potraty, potratovým hnutím a organizacemi, které jsou úzce spjaty s potraty. Druhá polovina práce je věnována překladu dvěma článkům z internetových médií a praktickému výzkumu, který porovnává názory Čechů a anglicky mluvících respondentů. Respondentům byly tázány různé otázky, které se týkají potratů, aby se zjistily jejich názory, zkušenosti a nebo souhlas či nesouhlas s potraty.
Abstract in different language: The first half of the thesis provides a theoretical background related to the history of legalization of abortions, and to the religious beliefs,abortion movements and organizations. The following half, is devoted to the translation of two articles on the topic of abortion, and practical research which compares the opinions of Czech and English speaking respondents. The respondents were asked about different issues related to abortion in order to find out their opinions, experiences, agreements or disagreement with abortions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cizkova Klara.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Cizkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,09 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce582,94 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce225,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.