Title: Euthanasia in the United States of America
Other Titles: Euthanasia in the United States of America
Authors: Malá, Markéta Hedvika
Advisor: Kohout Milan, Ing. et BcA.
Referee: Kumar Alok, M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31419
Keywords: eutanazie;asistovaná sebevražda;usa;náboženství;jack kevorkian;mínění čechů
Keywords in different language: euthanasia;assisted suicide;usa;religion;jack kevorkian;czech opinion
Abstract: Téma předkládané bakalářské práce je Eutanazie ve Spojených státech Amerických. Cílem této práce je seznámit čtenáře s tématem eutanazie jako takovým a pohlédnout do historie a současnosti v zahraničí, konkrétně ve Spojených státech Amerických. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, se kterými se v tomto tématu často setkáváme. Další kapitola se zabývá eutanazií ve Spojených státech Amerických. Následuje kapitola o Jacku Kevorkianovi a kapitola zabývající se eutanazií a náboženstvím. Cílem praktické části této bakalářské práce bylo analyzovat znalost a názory českých občanů. Byl rozeslán anonymní dotazník. Odpovědi respondentů jsou analyzovány na základě grafů. Rozesílaný dotazník je přiložen v příloze.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the ethical topic of these days on euthanasia. This work includes general information about the issue of euthanasia. There are mentioned cases of using euthanasia, the opinions of people with different religion and different nationality. The practical part includes the opinions of Czech citizens. The information was acquired by the questionnaire which was distributed by a social network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE MARKETA MALA.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Mala - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373 kBAdobe PDFView/Open
Mala - oponent.pdfPosudek oponenta práce405,56 kBAdobe PDFView/Open
Mala - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce231,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.