Title: Britain's Current Housing Crisis and Its Social Impact
Other Titles: Britain's Current Housing Crisis and Its Social Impact
Authors: Kovářová, Lenka
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Kumar Alok, M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31431
Keywords: bytová krize;vlastnické bydlení;obecní bydlení;sociální dopad;"generation rent";bezdomovectví;příspěvek na bydlení;velká británie;trh s byty;"right to buy"
Keywords in different language: housing crisis;home ownership;public housing;social impact;generation rent;homelessness;housing benefit;united kingdom;housing market;right to buy
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice bytové krize ve Velké Británii a jejími sociálními dopady. Na úvod se teoretická část věnuje vývoji na trhu s bydlením. Dále se zaměřuje na obecní bydlení a bytové vlastnictví a tím popisuje počátek a následný vývoj bytové krize ve Velké Británii. V praktické části je hlavní pozornost věnována sociálním dopadům bytové krize. Hlavní pozornost je věnována výrazným projevům v britské společnosti, kupříkladu jev "Generation Rent", bezdomovectví a potřeba příspěvků na bydlení. Sociální dopad bytové krize ve Velké Británii je zřejmý především kvůli vlivu na dostupnost bydlení, které je nyní možné považovat za cenově ještě nedostupnější. Závěrem práce je shrnutí současné bytové situace ve Velká Británii.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis is concerned with housing crisis in the United Kingdom and its social impact. The theoretical part deals with development in housing market. Further attention is paid to public housing and home ownership and thus it describes inception and subsequent development in housing crisis in the United Kingdom. The practical part deals with social impact of the housing crisis. Main attention is paid to substantial shows in British society, for instance the phenomenon of Generation Rent, homelessness and need of Housing Benefits. The social impact of housing crisis in the United Kingdom is primarily obvious due to its impact on affordability of housing, which is currently possible to perceive even more as unaffordable. Summary of current housing situation in the United Kingdom is included in the end of this Bachelor's thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kovarova.pdfPlný text práce579,68 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce534,85 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce450,11 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce244,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.