Title: Being a Woman in a Man's World: an analysis of Arundhati Roy's novel The God of Small Things
Other Titles: Being a Woman in a Man's World: an analysis of Arundhati Roy's novel The God of Small Things
Authors: Sniegoňová, Petra
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Hostýnek Tomáš
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31440
Keywords: literatura;arundhatí royová;bůh maličkostí;analýza;postavení žen;indie
Keywords in different language: literature;arundhati roy;the god of small things;analysis;depiction of the position of women;india
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na literární analýzu románu Bůh Maličkostí indické autorky Arundhatí Royové. Kromě toho se také zabývá problémem nespravedlnosti páchané na ženských postavách tohoto románu, otázkou anglo-indických vztahů a také specifickým použitím jazyka ve zmíněném románu. To vše je podpořeno vhodnými příklady z románu. Bakalářská práce obsahuje stručné představení autorky, teoretické uvedení do problematiky a samotnou analýzu díla.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on the literary analysis of the novel The God of small things written by the Indian born author Arundhati Roy. It also deals with the description of injustice committed on female characters in the novel, Anglo-Indian relationships and the novel's specific use of English. All these issues are supported by the relevant examples from the novel. The thesis contains a brief biography of the author, a general introduction to above mentioned issues, and the analysis itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Petra Sniegonova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Sniegonova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce588,28 kBAdobe PDFView/Open
Sniegonova - oponent.pdfPosudek oponenta práce432,01 kBAdobe PDFView/Open
Sniegonova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce279,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.