Title: Sociální a rasová dilemata v díle Doris Lessingové
Other Titles: Racial and Social Dilemmas in Doris Lessing's Novels
Authors: Šulíková, Žaneta
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Kumar Alok, M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31443
Keywords: doris lessingová;tráva zpívá;sociální dilemata;rasová dilemata;rasismus;jižní rhodesie;afrika;britská literatura 20. století;tabu;nenávist
Keywords in different language: doris lessing;the grass is singing;social dilemmas;racial dilemmas;racism;southern rhodesia;africa;british literature of 20th century;taboo;hatred
Abstract: Cílem práce je analýza sociálních a rasových dilemat v díle Doris Lessingové, a to v románu Tráva zpívá. Práce zkoumá především chování hlavní postavy díla, Mary Turnerové, které se práce snaží dešifrovat. Pozornost je soustředěna na nalezení počátků jednání Mary Turnerové a faktory, které její jednání ovlivnily. Práce taktéž obsahuje biografickou informaci o autorce díla, díky které je možné posoudit, zda zvolený román obsahuje autobiografické prvky. Teoretická část práce obsahuje hlavní motivy, které se v díle objevují a slouží jako východisko praktické analýzy. Praktická část práce sestává z analýzy vybraných dilemat, se kterými se postavy v díle střetly. V práci je použito množství citací a ukázek z díla.
Abstract in different language: The aim of this bachelor´s thesis is to examine social and racial dilemmas in Doris Lessing´s novel The Grass Is Singing. Firstly, it aims to analyse the behaviour of the main character Mary Turner, and the factors that influenced her behaviour. Subsequently, it focuses on finding how many autobiographical aspects were used in the novel. The theoretical part provides information not only on the author Doris Lessing, her life and work, but also on the main motives which are used in the novel. The practical part of the thesis is based on dilemmas encountered by three literary characters - Tony Martson, Mary Turner and Dick Turner. With the help of examples and quotations from The Grass Is Singing, the thesis attempts to show specific dilemmas the above mentioned protagonists have to deal with and their reactions to these "life dilemmas".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sulikova_Doris_Lessing.pdfPlný text práce773,78 kBAdobe PDFView/Open
Sulikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce554,51 kBAdobe PDFView/Open
Sulikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce476,01 kBAdobe PDFView/Open
Sulikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce232,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.