Title: Translation of a selected text related to Scotland with a commentary and glossary
Other Titles: Translation of a selected text related to Scotland with a commentary and glossary
Authors: Červená, Veronika
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31445
Keywords: skotsko;překlad;edinburský hrad;edinburgh;historie
Keywords in different language: scotland;translation;edinburgh castle;edinburgh;history
Abstract: Cílem této bakalářské práce je překlad vybraného textu zabývajícího se Skotskem. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První popisuje teoretické pozadí překladu. Druhá část obsahuje samotný překlad, komentář a glosář. Překládaná druhá část knihy popisuje historii Edinburského hradu,
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the translation of a selected text related to Sco-tland. It is divided into two main chapters, the first one describes the theoretical backgrounnd of translation studies. The second part consists of the translated text, commentary and glossary. The subject of the translation is a book Edinburgh Castle: Official Sou-venir Guide. The second part which describes the history of the Edinburgh Castle is translated in this thesis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cervena.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
Cervena - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce485,92 kBAdobe PDFView/Open
Cervena - oponent.pdfPosudek oponenta práce581,8 kBAdobe PDFView/Open
Cervena - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce245,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.