Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKobylak Skyland Václav, Bc.
dc.contributor.authorVelichová, Markéta
dc.contributor.refereeMišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-9-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:11:39Z-
dc.date.available2017-9-4
dc.date.available2019-03-15T10:11:39Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier75915
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31447
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studiem z oblasti obchodu. Toto téma bylo vybráno s respektem k panu Špilarovi, majitelem firmy, který patří k jednomu z nejúspěšnějších podnikatelů v západním regionu Čech. Bakalářská práce je rozdělena do kapitol. Jsou zde rozebrány témata, která se vztahují k podnikání Jana Špilara, jako například akvakultura a zpracování ryb. Zpracován je zde i maloobchod, který patří k velkoobchodu Jana Špilara. K velkoobchodu a přímo k jeho výrobně je zpracován slovník pojmů z této oblasti. Dále jsou vypracovány důležité ekonomické analýzy jako je ROA a ROE. Rozebraná je také SWOT analýza podniku. Autor se zabývá marketingem jak obecně, tak i detailně. Kde je aplikovaný přímo na tuto společnost. Výsledkem této bakalářské práce jsou ekonomické analýzy, které vypovídají o tom, že Jan Špilar vede svůj podnik výborně. Je zobrazen neustálý ekonomický růst a stále rozšiřuje své možnosti. Tato firma má velký potenciál do budoucna. Autor věří v rozšíření této firmy v budoucnu do evropské unie.cs
dc.format44 s. (64 159 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobchodcs
dc.subjectekonomická analýzacs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectakvakulturacs
dc.subjectzpracování rybcs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjectmaloobchodcs
dc.subjectvelkoobchodcs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectanalýza silnýchcs
dc.subjectslabýchcs
dc.subjectstránek hrozeb a příležitostícs
dc.subjectglosářcs
dc.subjectmarketingcs
dc.titleAnalysis of Jan Špilar company included technical glossary.cs
dc.title.alternativeAnalysis of Jan Špilar company included technical glossary.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor's thesis deals with business studies. The Bachelor's thesis is structured into capitols. The author deals with the topic of freshwater aquaculture which is related to the field of business of Jan Špilar. It includes statements about freshwater aquaculture history, market and trade generally. Fish processing, final processing and freezing of fish which is necessary for producing is described in detail. The thesis deals with the whole sale and retail of Jan Špilar and both of them are introduced as well as the economical analysis such as ROA, ROE and SWOT analysis. These analyses are explained both theoretically and practically. The main Czech and foreign competitors as well suppliers are described. This Bachelor's thesis contains a technical and store glossary from the area of production. Marketing is an important instrument in business and belongs to this thesis. It involves history of marketing, benefits of marketing planning, marketing mix, the four Ps models which is applied on Jan Špilar's product, AIDA, marketing strategy, business analysis, new product development, marketing research and Maslow's hierarchy on needsen
dc.subject.translatedbusiness studiesen
dc.subject.translatedeconomic analysisen
dc.subject.translatedcompanyen
dc.subject.translatedfreshwater aquacultureen
dc.subject.translatedfish processingen
dc.subject.translatedan organizational structureen
dc.subject.translateda retailen
dc.subject.translateda wholesale storeen
dc.subject.translateda competitoren
dc.subject.translateda supplieren
dc.subject.translatedswot analysisen
dc.subject.translateda glossaryen
dc.subject.translatedprofitabilityen
dc.subject.translatedmarketingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Velichova Marketa PDF CD.pdfPlný text práce349,91 kBAdobe PDFView/Open
Velichova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,29 kBAdobe PDFView/Open
Velichova - oponent.pdfPosudek oponenta práce583,52 kBAdobe PDFView/Open
Velichova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce266,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.