Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová, Hana
dc.contributor.authorMužíková, Lucie
dc.contributor.refereeKaňka, Lukáš
dc.date.accepted2012-06-01
dc.date.accessioned2013-06-19T06:32:00Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:32:00Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48592
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3145
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na charakteristiku současné podoby světové ekonomiky, pochopení polycentrismu a vysvětlení tendencí ve světové ekonomice. Zabývá se dále ekonomickou situaci Spojených států amerických, Japonska a Evropské unie, kdy charakterizuje s ohledem na formování těchto zemí současnou ekonomickou situaci. Vymezuje role USA, EU a Japonska ve světové ekonomice a jejich zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů. Závěr práce je věnován zhodnocení současných rolí USA, Japonska a EU ve světové ekonomice a predikci jejich vývoje v krátkém časovém horizontu.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectSpojené státy americkécs
dc.subjectJaponskocs
dc.subjectkomparacecs
dc.titleKomparace EU, USA a Japonska z pohledu jejich role ve světové ekonomicecs
dc.title.alternativeThe comparison of EU, U.S. and Japan from the perspective of their role in the global economyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present work is focused on the characteristics of the current form of the world economy, polycentrism understanding and explanation of trends in the global economy. It also deals with the economic situation of the United States, Japan and the European Union, which is characterized with regard to the formation of these countries' current economic situation. It defines the role of U.S., EU and Japan in the global economy and their integration into international economic relations. The conclusion is devoted to the evaluation of the current role of the U.S., Japan and the EU in the world economy and prediction of their development in the short term.en
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedUnited States of Americaen
dc.subject.translatedJapanen
dc.subject.translatedcomparisonen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Muzikova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Muzikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Muzikova - O.pdfPosudek oponenta práce302,67 kBAdobe PDFView/Open
Muzikova.pdfPrůběh obhajoby práce237,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.