Název: Analýza potřeb a přání veřejnosti v obci Nekmíř a návrhy řešení
Další názvy: Analysis of the Needs and Wishes of the Public in the Village of Nekmíř and Proposed Solutions
Autoři: Pašek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Urbánek, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3149
Klíčová slova: analýza potřeb a přání;Nekmíř;řešení;samosprávný celek;zlepšující opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis of the needs and wishes;Nekmíř;solutions;self-governing units;improvement measures
Abstrakt: Práce se zabývá návrhy na zlepšující opatření v souvislosti s bydlením v obci Nekmíř. Na začátku je velice stručně vystižena historie obce. Následuje objasnění několika teoretických pojmů z oblasti samosprávných celků. Poté je detailně popsáno dotazníkové šetření. Za jeho pomoci jsou analyzovány potřeby a přání občanů.Na základě získaných údajů jsou jako vrchol celé práce navržená zlepšující opatření. Práce obsahuje dotazník pro občany Nekmíře, několik grafů, tabulek a obrázků.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with proposals for improvement measures in the village Nekmíř. At the beginning I was very briefly described the history of the village. Then I explained some of the theoretical concepts of the self-governing units. Then I wrote details informations about survey. With the help of a questionnaire survey I analyze the needs and wishes of people. On the basis of the data was proposed improvement measures. Work includes a questionnaire for citizens of the Nekmíř, several graphs, tables and pictures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza potreb a prani.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pasek -V.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pasek - O.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pasek.pdfPrůběh obhajoby práce193,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3149

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.