Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBělík Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSteinbach, Martin
dc.contributor.refereeŠkorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2018-6-7
dc.date.accessioned2019-03-15T10:12:19Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:12:19Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-24
dc.identifier70827
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31529
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na realizaci systému umožňujícího kontinuální měření a analýzu dat z fotovoltaické elektrárny s využitím vývojového prostředí LabVIEW. V úvodu práce jsou popsány elektrické parametry fotovoltaických článků, matematické modely využívané pro jejich simulaci a standardní testovací podmínky. Zabývá se obecnou problematikou měření fotovoltaických elektráren, přičemž popisuje současné metody používané k jejich diagnostice. Prostřední část práce se věnuje seznámení čtenáře s vývojovým prostředím LabVIEW pro snadnější pochopení závěrečného bodu práce, ve kterém je řešena jeho samotná realizace, a kde jsou popisovány části vytvořeného programu společně s jeho ovládáním.cs
dc.format74 s., 2x přílohacs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdaqcs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.subjectlabviewcs
dc.subjectnational instrumentscs
dc.subjectni pci-6221cs
dc.subjectstccs
dc.titleSystém pro kontinuální měření a analýzu dat z fotovoltaické elektrárnycs
dc.title.alternativeSystem for continuous measurement and data analysis from photovoltaic power stationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on realization of a system enabling continuous measurement and analysis of data from a photovoltaic power plant using the LabVIEW development environment. At the beginning of the thesis are described electrical parameters of photovoltaic cells, mathematical models used for their simulation and standard test conditions. It deals with the general issue of measuring photovoltaic power plants, describing the current methods used for their diagnosis. The middle part of the thesis is devoted to familiarizing the reader with the LabVIEW development environment for easier understanding of the final point of the thesis, in which it is solved its own realization and where parts of the program are described together with its control.en
dc.subject.translateddaqen
dc.subject.translatedphotovoltaic cellen
dc.subject.translatedlabviewen
dc.subject.translatednational instrumentsen
dc.subject.translatedni pci-6221en
dc.subject.translatedstcen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc. Martin Steinbach.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
070827_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,11 kBAdobe PDFView/Open
070827_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,8 kBAdobe PDFView/Open
070827_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.