Title: Návrh stejnosměrného stroje
Other Titles: The Design of a Direct Current Machine
Authors: Kubát, Jiří
Advisor: Červený Josef, Doc. Ing. CSc.
Referee: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31530
Keywords: stejnosměrný stroj;cizí buzení;elektromagnetický návrh;budící vinutí;kostra;kotva;komutátor;hlavní pól;drážka
Keywords in different language: dc machine;separate excitation;electromagnetic design;exciter windings;stator;rotor;commutator;main pole;groove
Abstract: Návrh stejnosměrného stroje s cizím buzením. Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem stejnosměrného stroje s cizím buzením, výkon stroje je 20 kW. Hlavním úkolem bylo vypracování elektromagnetického návrhu podle zadaných parametrů a nakreslit schematicky příčný a podélný řez stroje.
Abstract in different language: Proposal of DC machine with separate excitation. The submitted thesis deals with design of DC machines with separate excitation, The machine output is 20 kW. The main task was to develop a proposal of the electromagnetic according to specified parameters and draw a schematic cross and longitudinal section of the machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Jiri Kubat-E14N0015K.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFView/Open
073564_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,63 kBAdobe PDFView/Open
073564_oponent.pdfPosudek oponenta práce269,47 kBAdobe PDFView/Open
073564_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce292,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.