Title: Model elektromagnetického ventilu
Other Titles: Solenoid valve model
Authors: Šelmek, Tomáš
Advisor: Koucký Václav, Ing. CSc.
Referee: Valenta Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31534
Keywords: elektronický model;elektromagnetický ventil;testování hil;digitální potenciometr;simulace;lt spice;pwm
Keywords in different language: electronic model;electromagnetic valve;testing hil;digital potentiometr;simulation;lt spice;pwm
Abstract: Tato práce se zabývá využitím elektronického modelu jako náhrady elektromagnetického ventilu v testovacím procesu. Navazuje na předchozí práci, která již byla zpracována ve firmě ZF Engineering. Je zde popsáno testovací prostředí, druhy ventilů používaných ve firmě ZF Engineering a jejich parametry. Jsou zde uvedeny požadavky, které musí elektronický model splňovat. Dále práce popisuje dva rozdílné analogové elektronické modely. První model je upravený analogový obvod převzatý z předchozí práce. Druhý model je analogový obvod vlastního návrhu. U obou modelů je zpracován návrh, simulace, realizace a výsledky testování na HILu. V poslední části práce je zpracován návrh funkčního vzorku, který umožňuje vzdálenou konfiguraci parametrů.
Abstract in different language: This thesis shows the utilisation of electronic model as a replacement of the solenoid valve in the test process. It follows up on the previous thesis which has already been developed in ZF Engineering. Testing environment, valve types used in ZF Engineering and their parameters are described here. Requirements which the electronic model must fulfil are described here. Further, this thesis describes two different analogue electronic models. The first model is a modified analogue circuit taken over from the previous work. The second model is the analogue circuit of my own design. Design, simulation, implementation, and test results on HIL are composed for both models. Last part of this thesis describes the design of a functional model, which allows remote configuration of the parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Selmek.pdfPlný text práce4,9 MBAdobe PDFView/Open
074888_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,91 kBAdobe PDFView/Open
074888_oponent.pdfPosudek oponenta práce431,3 kBAdobe PDFView/Open
074888_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce298,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.