Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČesal, Pavel
dc.contributor.authorRymusová, Jana
dc.contributor.refereeDuchek, Jaromír
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:32:04Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:32:04Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3153
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na analýzu potřeb a přání veřejnosti v obci Lužany a na návrhy řešení stávající situace. Všechny teoretické pojmy jsou aplikovány na dané téma. Byl vytvořen dotazník, ve kterém jsem zjišťovala klady a zápory obce. Cílem bylo poskytnout výsledky ankety zastupitelstvu obce a přispět tak ke zlepšení života v ní. Mezi navržená řešení můžu zařadit nakoupení dvou radarových ukazatelů na zpomalení rychlosti v obci, vybudování nových parcel a také zlepšení životního prostředí.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectveřejné míněnícs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectřešenícs
dc.titleAnalýza potřeb a přání veřejnosti v obci Lužany a návrhy řešenícs
dc.title.alternativeAnalysis of the needs and wishes of the public in the community and propose solutions Lužanyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis is focused on the analysis of needs and wishes of the public in Lužany, and possible improvements of the current situation there. All theoretical concepts mentioned in the thesis are applied to this subject. I created a questionnaire in which I investigated the pros and cons of living in the village. The aim was to provide results of the poll to the municipal office and help to improve life of the citizens. As possible improvements I propose to purchase two new speed cameras to regulate traffic in the village, create new building estates, and also improve quality of the environment.en
dc.subject.translatedmarketing researchen
dc.subject.translatedpublic opinionen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedsolutionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RYMUSOVA JANA.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Rymusova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Rymusova- O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Rymusova.pdfPrůběh obhajoby práce190,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.