Title: Projekt založení centra volnočasových aktivit
Other Titles: Establishment of free time activities center project
Authors: Schützeová, Ester
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Vozáb, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3155
Keywords: Nové Hamry;lanový park;volnočasové aktivity;lanová centra
Keywords in different language: Nové Hamry;rope park;free time activities;rope centers
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vytvoření projektu Lanový park Nové Hamry, obsahující veškeré dokumenty a předpisy potřebné pro certifikaci lanového parku na jaře 2012. Jde o koncepci nízkého lanového parku se snížením nákladů na minimum, které se uskuteční díky projektování, sestavení dokumentace a samotné výstavbě bez zapojení specializované firmy. Byl zde nadefinován pojem volnočasové aktivity v užším i širším pojetí v souvislosti s lanovými překážkami. Upřesněny jsou i pojmy týkající se rozdělení lanových center, vznik lanových překážek a jejich současný vývoj v České republice i ve světě s organizacemi aktivními v této oblasti. Součástí bakalářské práce je i přehled historie obce Nové Hamry až po současnost. Zvláštní pozornost je věnována cestovnímu ruchu dané destinace, z hlediska informačního zázemí, volnočasových aktivit, až po analýzu ubytovacích a stravovacích zařízení.
Abstract in different language: This work is a project of Rope park Nové Hamry and includes all necessary documents and rules for certification of the Rope park in the spring of 2012. It is a concept of a low rope park with minimization of the costs, because of non participation of specialized companies on the rope park. There is defined a term of free time activity connected with rope barriers. There are also specified terms of dividing rope centers, creating new rope barriers, their development in Czech republic and in abroad by organizations active in the field of rope centers. A part of this work is brief history of village Nové Hamry. The work is also focused on tourism of this location, its inform part, free time activities and analyzing accommodation and food abilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Projekt zalozeni centra volnocasovych aktivit).pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
Schutzeova - V.pdfPosudek vedoucího práce293,91 kBAdobe PDFView/Open
Schutzeova - O.pdfPosudek oponenta práce304,45 kBAdobe PDFView/Open
Schutzeova.pdfPrůběh obhajoby práce220,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.