Název: Projekt založení centra volnočasových aktivit
Další názvy: Establishment of free time activities center project
Autoři: Schützeová, Ester
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Vozáb, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3155
Klíčová slova: Nové Hamry;lanový park;volnočasové aktivity;lanová centra
Klíčová slova v dalším jazyce: Nové Hamry;rope park;free time activities;rope centers
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vytvoření projektu Lanový park Nové Hamry, obsahující veškeré dokumenty a předpisy potřebné pro certifikaci lanového parku na jaře 2012. Jde o koncepci nízkého lanového parku se snížením nákladů na minimum, které se uskuteční díky projektování, sestavení dokumentace a samotné výstavbě bez zapojení specializované firmy. Byl zde nadefinován pojem volnočasové aktivity v užším i širším pojetí v souvislosti s lanovými překážkami. Upřesněny jsou i pojmy týkající se rozdělení lanových center, vznik lanových překážek a jejich současný vývoj v České republice i ve světě s organizacemi aktivními v této oblasti. Součástí bakalářské práce je i přehled historie obce Nové Hamry až po současnost. Zvláštní pozornost je věnována cestovnímu ruchu dané destinace, z hlediska informačního zázemí, volnočasových aktivit, až po analýzu ubytovacích a stravovacích zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is a project of Rope park Nové Hamry and includes all necessary documents and rules for certification of the Rope park in the spring of 2012. It is a concept of a low rope park with minimization of the costs, because of non participation of specialized companies on the rope park. There is defined a term of free time activity connected with rope barriers. There are also specified terms of dividing rope centers, creating new rope barriers, their development in Czech republic and in abroad by organizations active in the field of rope centers. A part of this work is brief history of village Nové Hamry. The work is also focused on tourism of this location, its inform part, free time activities and analyzing accommodation and food abilities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(Projekt zalozeni centra volnocasovych aktivit).pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schutzeova - V.pdfPosudek vedoucího práce293,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schutzeova - O.pdfPosudek oponenta práce304,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schutzeova.pdfPrůběh obhajoby práce220,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3155

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.