Title: Simulační výpočet možného omezení spínacích přepětí instalací pasivního RC členu
Other Titles: Simulation computing of possible limitation of switching overvoltage with installation of RC damper
Authors: Hulec, Martin
Advisor: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31555
Keywords: spínací přepětí;rc článek;ochrany proti přepětí;dynast;simulační výpočet;vysoké napětí
Keywords in different language: switching overvoltage;rc snubber (damper);overvoltage protection;dynast;simulation computing;high voltage
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na omezení spínacích přepětí pomocí RC článků na hladině vysokého napětí. Popisuje různé druhy přepětí a druhy ochran proti přepětí. Dále se zabývá simulačními výpočty možných omezení spínacích přepětí v programu DYNAST. Má za cíl nalézt vhodný RC člen, jenž dostatečně omezí spínací přepětí.
Abstract in different language: The master thesis is focused on reducing the switching overvoltage with the use of RC snubbers (or dampers). It describes different types of overvoltages and protection devices against overvoltages. In the next part, the thesis deals with simulation computing of possible limitation of the switching overvoltage in software DYNAST. The aim is to find proper RC snubber to limit the switching overvoltage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Hulec.pdfPlný text práce6,6 MBAdobe PDFView/Open
074975_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce413,73 kBAdobe PDFView/Open
074975_oponent.pdfPosudek oponenta práce381,29 kBAdobe PDFView/Open
074975_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce236,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.