Title: Statistické vyhodnocení zkoušek elektrické pevnosti
Other Titles: Statistical evaluation of the electrical strength tests
Authors: Štěpánek, Pavel
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31556
Keywords: statistické vyhodnocení;průrazný výboj;přeskok;vysokonapěťové zkoušky;distribuční funkce;pravděpodobnost;ověření nezávislosti.
Keywords in different language: statistical evaluation;disruptive discharge voltage;sparkover;high-voltage tests;distribution functions;probability;ensuring independence.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na statistické vyhodnocení vysokonapěťových zkoušek elektrické pevnosti, a to zejména impulzním napětím. Hlavním cílem této práce je vytvoření obecného návodu pro statistické vyhodnocení vysokonapěťových zkoušek elektrické pevnosti. Dalšími cíli jsou shromáždění a sjednocení teorie dalších možných statistických principů, které lze uplatnit při vyhodnocení vysokonapěťových zkoušek, shromáždění znalostí o obecných principech měření těchto zkoušek a tvorba softwarových výpočetních funkcí usnadňující matematické výpočty statistického vyhodnocení.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on statistical evaluation of high-voltage electrical strength tests, especially by impulse voltage. The main aim of this work is to create a general manual for statistical evaluation of high voltage electrical strength tests. Another aims are to collect and unify the theory of other possible statistical principles that can be used in the evaluation of high-voltage tests. Also to gather knowledge of general principles of measurement of these tests and to create software functions facilitating mathematical calculations of statistical evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_stepanek_final.pdfPlný text práce19,33 MBAdobe PDFView/Open
074976_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,62 kBAdobe PDFView/Open
074976_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,37 kBAdobe PDFView/Open
074976_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.