Název: Venkovský cestovní ruch v Karlovarském kraji
Další názvy: Rural tourism in the Karlovy Vary Region
Autoři: Stankieviczová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3156
Klíčová slova: cestovní ruch;venkovský cestovní ruch;Karlovarský kraj;ekologie;ekologická farma
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;rural tourism;Karlovy Vary region;ecology;organic farm
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá studiem stavu venkovského cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Teoretická část práce předkládá definice cestovního ruchu, venkovského cestovního ruchu a pojmů, které provázejí tuto práci. Praktická část je zaměřena na situaci venkovského cestovního ruchu v Karlovarském kraji a případovou studii konkrétního subjektu podnikajícího v tomto typu turismu. Toto je zpracováno pomocí vnější a vnitřní analýzy a SWOT analýzy. Na základě těchto analýz autorka navrhla soubor doporučení, které by mohly vést ke zlepšení pozice na trhu vybraného subjektu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis studies the state of rural tourism in the Karlovy Vary region. The theoretical part presents definitions of tourism, rural tourism and other terms that accompany this work. The practical part is focused on the situation of rural tourism in the Karlovy Vary region and a case study of one particular entity which is making business in this type of tourism. This is processed by an external and internal analysis and SWOT analysis. The author proposed a set of recommendations that could lead to improve the market position of the selected entity based on these analyzes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stankieviczova - Venkovsky cestovni ruch v Karlovarskem kraji.pdfPlný text práce604,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankieviczova - V.pdfPosudek vedoucího práce266,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankieviczova - O.pdfPosudek oponenta práce260,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankieviczova.pdfPrůběh obhajoby práce200,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.