Title: Venkovský cestovní ruch v Karlovarském kraji
Other Titles: Rural tourism in the Karlovy Vary Region
Authors: Stankieviczová, Marie
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Ježek, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3156
Keywords: cestovní ruch;venkovský cestovní ruch;Karlovarský kraj;ekologie;ekologická farma
Keywords in different language: tourism;rural tourism;Karlovy Vary region;ecology;organic farm
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá studiem stavu venkovského cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Teoretická část práce předkládá definice cestovního ruchu, venkovského cestovního ruchu a pojmů, které provázejí tuto práci. Praktická část je zaměřena na situaci venkovského cestovního ruchu v Karlovarském kraji a případovou studii konkrétního subjektu podnikajícího v tomto typu turismu. Toto je zpracováno pomocí vnější a vnitřní analýzy a SWOT analýzy. Na základě těchto analýz autorka navrhla soubor doporučení, které by mohly vést ke zlepšení pozice na trhu vybraného subjektu.
Abstract in different language: The thesis studies the state of rural tourism in the Karlovy Vary region. The theoretical part presents definitions of tourism, rural tourism and other terms that accompany this work. The practical part is focused on the situation of rural tourism in the Karlovy Vary region and a case study of one particular entity which is making business in this type of tourism. This is processed by an external and internal analysis and SWOT analysis. The author proposed a set of recommendations that could lead to improve the market position of the selected entity based on these analyzes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stankieviczova - Venkovsky cestovni ruch v Karlovarskem kraji.pdfPlný text práce604,36 kBAdobe PDFView/Open
Stankieviczova - V.pdfPosudek vedoucího práce266,13 kBAdobe PDFView/Open
Stankieviczova - O.pdfPosudek oponenta práce260,65 kBAdobe PDFView/Open
Stankieviczova.pdfPrůběh obhajoby práce200,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.